Doe je ZINQ - ZINQ Nieuwtjes

Sirk Sekuur in ZINQ-Ieper

Een aantal medewerkers van ZINQ-Ieper volgden onlangs de opleiding “Sirk Sekuur”.

Sirk Sekuur is een opleiding die zich richt tot veiligheid op de werkvloer. De opleiding maakt deelnemers bewust van hun eigen gedrag in relatie tot veilig handelen en draagt op die manier bij aan de veiligheidscultuur op organisatieniveau. Ook het aspect ergonomie komt hierbij aan bod.

ZINQ = Passion for People


Foto's:
ZINQ-Ieper