Doe je ZINQ - ZINQ Nieuwtjes

ZINQ-België organiseert opnieuw een fysieke EFI

Tweemaal per jaar organiseert ZINQ-België een EFI (Economische en Financiële informatie van de onderneming) waarin o.a. de resultaten, investeringen en concurrentiepositie van ZINQ-België meegedeeld worden aan de ondernemingsraad.

Het doel hiervan is:

De werknemers en vakbondsafgevaardigden een duidelijk en juist beeld te geven van de toestand, de  evolutie en de vooruitzichten van de onderneming;

Het verband tussen de gegevens van economische en financiële aard duidelijk te maken;

De werknemers de mogelijkheid te geven om de invloed van de economische en financiële gegevens op het beleid van de onderneming, vooral inzake organisatie en tewerkstelling, te begrijpen; 

Tijdens de voorbije 2 jaar verliep de EFI vergadering omwille van COVID-19 uitsluitend digitaal. De  aanwezigen waren dan ook tevreden om elkaar terug te zien tijdens de fysieke vergadering.


Foto's:
ZINQ-België