Doe je ZINQ - ZINQ Nieuwtjes

Wij wensen u een fijn kerstverlof en een gezond 2021

Beste medewerkers,

Zowel zakelijk als met betrekking tot de privé situatie was 2020 een heel vreemd en merkwaardig jaar. Niemand had tijdens het kerstverlof van vorig jaar kunnen voorspellen dat een virus zou leiden tot een wereldwijde pandemie. Het Corona virus heeft uiteindelijk een fors deel van onze economie in België en Nederland platgelegd en eveneens vanaf de intrede ons sociale leven beheerst.

Voor alle vestigingen van de Galva Power Group nv, haar klanten, haar leveranciers en alle medewerkers, had - en heeft dit nog steeds - een enorme impact. De overheid, gesteund door medische experts en virologen, moest beslissingen nemen terwijl men op dat moment niet de beschikking had over volledige en correcte informatie. Die keuzes en beslissingen hebben nog steeds invloed op hoe wij ons allen op het werk moeten gedragen om verspreiding van het virus te voorkomen.  Vele medewerkers van Galva Power Group, met familie in het buitenland, kunnen hun familieleden nog steeds niet bezoeken. Wij begrijpen dat dit zeer wrang en moeilijk is, maar dit draagt aan de andere kant wel essentieel bij aan het indammen en controleren van verdere verspreiding van het virus. 

Wij hebben enorm veel respect voor de inzet en het aanpassingsvermogen van onze medewerkers in het afgelopen jaar. Intern hebben we de maatregelen doorgevoerd die het risico op besmetting tijdens het werk tot het minimaal mogelijke hebben gereduceerd. Het belangrijkste aspect hierbij is dat iedere medewerker zich ook houdt aan de maatregelen, immers regels werken alleen als deze ook nageleefd worden door onze mensen. Gezamenlijk hebben wij bijgedragen aan een belangrijke doelstelling van onze onderneming die in ieders belang is: “behoud van - de huidige - werkgelegenheid”. Het laatste geeft ons allemaal een goed toekomstperspectief.

De enige manier om het corona virus onder controle te krijgen is het opbouwen van groepsimmuniteit. Dat laatste is mogelijk door vaccinatie. Het lichtpunt waar wij ons voor 2021 aan vast kunnen houden is dat er inmiddels enkele vaccins zijn goedgekeurd en een vaccinatieprogramma zal worden uitgerold. 

Wij hopen en verwachten dat in de loop van volgend jaar verdere verspreiding van het virus tegengegaan kan en zal worden. Dat is goed nieuws voor ons als bedrijf maar ook beslist positief nieuws voor onze medewerkers in hun privé-situatie. We gunnen onze werknemers van harte dat ze kunnen terugkeren naar normale sociale omstandigheden. Onze Galva Power medewerkers verdienen dit.

Tot die tijd zal het echter betekenen dat we ons strikt moeten houden aan de overheidsmaatregelen, ook in de aanstaande kerst verlofperiode. Wij weten ook dat wij hierbij mogen en kunnen rekenen op de discipline van al onze medewerkers.

Wij danken iedereen graag nogmaals voor de inzet het afgelopen jaar, inzet onder bijzondere omstandigheden.

Ondanks de huidige situatie wensen wij iedereen een fijn kerstverlof maar bovenal een heel gezond 2021.

Namens de Board of Directors van de Galva Power Group nv

Rob Ikink

General Manager


Foto's:
Galva Power