Doe je ZINQ - ZINQ Nieuwtjes

Frank van Galva Power Gent is radiozendamateur

Een bijzondere hobby

Frank Huysveld van Galva Power Gent heeft naast het bespelen van de Pedal Steel Guitar nog een andere speciale hobby, hij is namelijk ook radiozendamateur.

Een zendamateur is een persoon die zich bezig houdt met het zenden en ontvangen van radioberichten/signalen.

Hierbij staat het experimenteren met zenders, ontvangers en radiosignalen centraal.

Het is een hobby die te maken heeft met radiocommunicatie, en radioamateurs over de hele wereld met elkaar in contact brengt.

Deze contacten zijn beperkt tot beleefdheidsformules en technische uitwisselingen, je moet hiervoor de nodige examens afleggen bij het BIPT.

Daarnaast bestaat het "grote" examen, de HAREC test (geHarmoniseerd Amateur Radio Examen Certificaat) waar alles binnen de radioamateur wereld toegelaten is (alle frequentiebanden, groot uitzendvermogen en toepassen van zelfbouw apparatuur).

Over de hele wereld zijn er meer dan 2 miljoen radioamateurs, uiteraard met een zendvergunning, waarvan er een 3.000 in België zijn. De volledige communicatieband loopt vanaf 100 kHz tot 3.000 GHz. Niet alle frequenties zijn voor radioamateurs toegelaten. Er zijn frequentiebanden voor vast gebruik in de commerciële radio- en TV omroep, scheepvaart, noodfrequentie.

De Harec roepnaam van Frank is “On7ac”.

_____________

Foto´s


Foto's:
Frank Huysveld