Doe je ZINQ

ZINQ Groep - België en ZINQ - Nederland - ons bedrijf

Continuïteit en waarden

Al meer dan 125 jaar beschermen wij staal tegen corrosie. Vandaag de dag zijn wij vertegenwoordigd met 45 locaties in Duitsland, de Benelux, Frankrijk en Polen. Onze 1.700 medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor hun dagelijkse werk en worden optimaal betrokken bij onze organisatie. Op deze manier stimuleren wij de ontwikkeling van medewerkers en hun talenten.

Wij zien onszelf als een familie met duidelijke waarden. Iedereen geeft met zijn of haar persoonlijkheid en betrokkenheid vorm aan het familiebedrijf en onze bedrijfscultuur.

Onze kernwaarden vormen onze basis.

_____________

Kernwaarden en richtlijnen – toekomstgericht

Ons bedrijf is een echt familiebedrijf. We handelen o.a. conform de economische doelstelling van ondernemerschap: zorgen voor toegevoegde waarde en daarbij voldoende winstgevend zijn om duurzaam te garanderen dat we ook in de toekomst voldoende waarde blijven toevoegen. Van evident belang is de samenwerking en wederzijdse ondersteuning naar iedereen die bij onze toegevoegde waarde betrokken is. De samenwerking en betrokkenheid gaat voor ons verder dan een gewone leverancier-klantrelatie. Alle belanghebbenden binnen ons bedrijf zijn optimaal betrokken en verbinden zich tot een langdurig commitment op basis van vertrouwen en loyaliteit. Wij gaan uit van het principe geven en nemen.


Voor ons omvat kwaliteit alle dimensies van klantrelaties, alle (deel-)processen, producten en bijbehorende diensten. Wij erkennen dat de unieke positie van onze producten geheel voortkomt vanwege de uitstekende kwaliteit van onze producten en diensten die we elke dag moeten leveren. Daarom moet het onze intentie en taak zijn om te allen tijde te voldoen aan alle overeengekomen en afgesproken kwaliteitseisen van onze klanten.


We communiceren duidelijk en rechtstreeks met elkaar en met onze klanten. Basisprincipes en richtlijnen voor het handelen in onze onderneming worden samen bepaald en consequent toegepast. We zijn transparant en duidelijk in alles wat we doen en communiceren. Onze klanten en collega’s kunnen en moeten vertrouwen op de afspraken die we onderling maken. We geloven in wat we doen. We zullen niets produceren of aanbieden waar we niet in geloven.


Duurzaamheid is waar het bij ons om gaat. We leveren oppervlakken die een leven lang meegaan. In al onze processen en met onze producten streven we naar versterking van onze leidende positie op het gebied van innovatie en duurzaamheid. We gebruiken innovaties om topproducten te ontwikkelen in de zin van hulpbronnenefficiëntie en -effectiviteit. Bij de productie staan de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers op de eerste plaats. We vermijden handelingen of maatregelen die de gezondheid van onze medewerkers in gevaar zouden kunnen brengen. We houden onze werkruimtes schoon en veilig; organisatorische verbeteringen in onze processen zijn altijd gericht op de verdere verbetering van veiligheid op en tijdens het werk. Elke investering in ons bedrijf omvat altijd een dimensie van duurzaamheid en veiligheid.


We hebben een actieve dienstverlenende cultuur en richten ons op het succes van onze klanten via innovatie en voortdurende verbetering van onze processen en producten. Topkwaliteit leveren alsmede volledige focus op dienstverlening stellen ons in staat om maximaal te voldoen aan de specifieke eisen van onze klanten. Wij overleggen voortdurend met onze klanten en ondersteunen hen met advies en praktische ondersteuning in de gehele procesketen: van productontwikkeling tot en met eindassemblage en eindgebruik. Wij leveren oplossingen en ontwikkelen toegevoegde waarde voor onze klanten door middel van professionele processen en producten.